Deniz Ticaret Odası “Hizmet Süreleri Hakkında” Sirküler Yayınladı

Deniz Ticaret Odası (DTO)  ”Zabitlerin 01.07.2013 Tarihi İtibari ile Hizmet Süreleri Hk.” başlıklı sirküleri bugün yayınlandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) resmi web sitesi olan www.denizticaretodasi.org.tr adresinden gemiadamlarının Manila 2010 değişiklikleri ile birlikte gündeme gelen hizmet süreleri hakkında sirküler yayınladı.17.06.2013 tarihli ve 2446 sayı nolu “Zabitlerin 01.07.2013 Tarihi İtibari ile Hizmet Süreleri Hk.” sirkülerde şunlara yer verildi.

Zabitlerin 01.07.2013 Tarihi İtibari ile Hizmet Süreleri Hk.

17 Haziran 2013 Pazartesi

Sayın Üyemiz;

Odamızca Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ilgi (a) yazımız ile özetle, “Gemiadamları Yönetmeliği”ne eklenen geçici madde 11 kapsamında, 01.07.2013 tarihine kadar 24 ay hizmet süreleri dolan zabitlerin, uygulamadan faydalanabilmek için başvuru yapmak üzere gemiden ayrılmak istedikleri, ancak 01.07.2013 tarihine kadar gemilerden indirilerek yerlerine özellikle tanker gibi spesifik alanda tecrübeli zabitlerin üstelikte yaz döneminde bulunması zor olduğundan tankerler başta olmazk üzere gemi sahiplerinin çoğunun sıkıntıya düşeceğinden bahisle söz konusu yaz döneminde gemideki mevcut zabitlerin gemiden ayrılmadan çalışmaya devam edebilmesini teminen;

– 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 24 aylık hizmet süresini dolduran zabitler için müracaatların kendileri adına şirketleri tarafından yapılmasına olanak sağlanması ve müracaat süresinin 3 ay uzatılması,

– Eğer müracaat süresi uzatılamıyorsa, 1 Temmuz 2013 itibariyle 24 aylık hizmet süreleri dolan ve kendileri adına şirketleri tarafından müracaatları yapılan zabitler için gemi dönüşü sınava girme olanağı sağlanması,

hususları talep edilmişti.

Bu kapsamda konuyla ilgili olarak Odamıza Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce Liman Başkanlıkları ve Odamıza gönderilen ilgi (b) yazıda;

Deniz ticaret filomuzun gemiadamı sıkıntısı yaşamaması ve deniz ticaretinin aksamamasını teminen, halen seferde bulunan gemiadamlarının Liman Başkanlıklarındaki tüm iş ve işlemlerinin birinci dereceden akrabaları, çalıştıkları şirketleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile yürütülebileceği,

bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

EK: İlgi (b) Yazı Örneği (1 Sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                             BİLGİ

– Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                     – YK Başkan ve Üyeleri

– Türk Armatörler Birliği                                                       – Meclis Üyeleri

– S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

– Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

– S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

– RODER

– UND

– İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

– GEMTAC

– Koster Armatörleri Derneği

– İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

– Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

– Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

– Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

– Gemi Mühendisleri Odası

– Oruç Reis Denizciler Kulübü

– Gemi Sahipleri

– Acenteler

 DenizHaberci | www.denizhaberci.com

DenizHaberci

DenizHaberci | Denizcilik Haberleri ve Köşe Yazıları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir